Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW4

Cập nhật ngày: 12/10/2012 08:02:51

Trong 2 ngày (10 - 11/10/2012), Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Công ty theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


Kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và các cá nhân
Ban lãnh đạo Công ty theo Nghị quyết TW4

Đây là đơn vị được tỉnh chọn tập trung chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các đơn vị còn lại. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Công ty trên tinh thần khách quan, dân chủ và tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó đánh giá hiệu quả hoạt động và phân tích rõ nguyên nhân một số hạn chế để Ban lãnh đạo Công ty đề ra biện pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn