Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh
Lấy ý kiến đóng góp Luật hợp tác xã sửa đổi

Cập nhật ngày: 08/10/2012 07:18:02

Ngày 5/10/2012, tại hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự án Luật HTX (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 4 sắp tới để khi Luật ban hành được khả thi, sát tình hình thực tế. Đại diện một số ban, ngành có liên quan, đại diện Ban chỉ đạo kinh tế tập thể 12 huyện, thị, thành trong tỉnh và 4 HTX tiêu biểu đã về dự.

Theo ý kiến phát biểu của các đại biểu và Chủ tịch liên minh HTX tỉnh, Luật HTX sửa đổi lần này thiết thực hơn so với Luật ban hành năm 2003, tuy nhiên trong từng vấn đề cụ thể cũng còn nhiều việc cần được làm rõ như: trong góp vốn điều lệ, việc thành lập Công ty của HTX, những khó khăn như chính sách thuế, chính sách đào tạo cán bộ HTX. Nhiều ý kiến cho rằng cần cụ thể hơn trong Luật những HTX đặc thù như HTX nông nghiệp, ngư nghiệp, trồng rừng... thì chính sách mới sát và HTX mới phát triển được. Các ý kiến của đại biểu được Đoàn ĐBQH nghiên cứu và sẽ trình trước Quốc hội trong kỳ họp lần này.

DT

Gửi bình luận của bạn