Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày: 20/10/2020 15:14:25

http://baodongthap.com.vn/database/video/20201020035039bemac.mp4

 

Ngày 20/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước vào phiên làm việc cuối cùng theo chương trình và bế mạc. Sau 3 ngày làm việc, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phan Văn Thắng trình bày báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XI theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng trúng cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối 51/51 phiếu.


Đồng chí Phan Văn Thắng

Các đồng chí Phan Văn Thắng và Phạm Thiện Nghĩa trúng cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban Kiểm tra gồm 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thi tái đắc cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.


Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội thống nhất đối với kết quả lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một số chỉ tiêu chủ yếu thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và đoàn thể được Đại hội quyết nghị như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7,5%; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8 - 10%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 26% GRDP.


Đồng chí Nguyễn Phước Thiện – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày tham luận tại Đại hội

Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 57%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (dự kiến theo chuẩn mới); người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98%; có 100% chất thải nguy hại được xử lý; tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%; tỷ lệ đảng viên trên 4% dân số... Đại hội thống nhất với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 6 nhóm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và 5 đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025.


Đại biểu biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu tại Đại hội

Các đại biểu cũng đã thống nhất với nội dung dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó, nhiệm kỳ tới BCH Đảng bộ tỉnh sẽ phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI. Đó là xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh; khai thác tiềm năng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, quản lý tốt tài nguyên và môi trường; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng môi trường văn hóa, phát triển con người toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với kỷ cương, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của Nhân dân, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm ổn định và phát triển. Dịp này, BTV Tỉnh ủy khóa X đã tặng Cờ cho Đảng bộ TP.Sa Đéc và Bằng khen cho Đảng bộ huyện Châu Thành, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh vì đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại biểu nghe một số phát biểu tham luận của các ngành, địa phương.


Tặng Cờ cho Đảng bộ thành phố Sa Đéc vì đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội


Tặng hoa cho các đồng chí cấp ủy khóa X không tái cử


Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu bế mạc Đại hội

Qua hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Lê Minh Hoan thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội. Theo đó, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà luôn thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp đã truyền qua nhiều thế hệ. Từng tổ chức cơ sở đảng, từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp hãy phát huy tối đa năng lực, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thôi thúc tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên của tất cả mọi người, không tự bằng lòng với chính mình, tạo thành sức mạnh tổng hoà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI... Với phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhóm PV CT-XH

Gửi bình luận của bạn