Đồng chí Lê Quốc Phong trúng cử chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 20/10/2020 09:02:02

ĐTO - Sáng ngày 20/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục thực hiện nội dung chương trình làm việc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phan Văn Thắng trình bày báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng trúng cử chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XI theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Cụ thể, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI đã thống nhất danh sách ứng cử gồm 17 đồng chí để bầu 14 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI. Kết quả có 12 đồng chí trúng cử vào BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bầu thiếu 2 đồng chí).


Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phan Văn Thắng trình bày báo
cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp trúng cử chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối 51/51 phiếu. Đồng chí Phan Văn Thắng và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa trúng cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Quang cảnh hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI đã thống nhất danh sách ứng cử gồm 11 đồng chí để bầu 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhóm PV CT-XH

Gửi bình luận của bạn