Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 10

Cập nhật ngày: 22/10/2012 06:41:35

Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 khóa IX. Theo báo cáo, trong quý III Đảng ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết tình hình an ninh, trật tự địa phương và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của ngành, Công an, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, tập trung tấn công đối với tệ nạn cờ bạc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông. Qua đó, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, kéo giảm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông đường bộ, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2012, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Kế hoạch của UBND tỉnh về một số giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ và một số giải pháp cấp bách để phòng ngừa, đấu tranh chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật năm 2012, lãnh đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết 12 Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” và phong trào 5 không 5 phải với khẩu hiệu hành động “Kỹ cương, trách nhiệm, hiệu quả”...

Thanh Phong

Gửi bình luận của bạn