Thực hiện Cải cách hành chính:
Cần chú trọng việc cập nhật quy định pháp luật mới

Cập nhật ngày: 15/06/2012 07:57:15

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2012 của tỉnh, Sở Nội vụ đã phối hợp với các sở, ngành kiểm tra tình hình CCHC tại một số xã, phường và các huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Tháp Mười và TP Cao Lãnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2012, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tốt. Các địa phương đã quán triệt đến cán bộ, công chức thực hiện những nội dung trong Kế hoạch CCHC năm 2012 và Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Các huyện, thành phố và các xã, phường trực thuộc đã thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực theo quy định như đất đai, nhà ở, môi trường, xây dựng, đăng ký kinh doanh, chứng thực, hộ tịch. Các địa phương đã thực hiện được cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực như lao động - thương binh và xã hội, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và QSDĐ, luân chuyển hồ sơ tính thuế.

Trong đó, huyện Thanh Bình đã thực hiện đăng ký kinh doanh liên thông với việc cấp mã số thuế; TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh đã thực hiện đăng ký kinh doanh liên thông với việc cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc các lĩnh vực như văn hóa, thương mại, môi trường, y tế, công an. Nhìn chung, các thủ tục hành chính được các địa phương thực hiện đúng theo quy định, công tác kiểm tra và tự kiểm tra được quan tâm nên đa số hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn và trước thời hạn quy định. Công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả có thái độ tiếp xúc với công dân lịch sự, nhã nhặn. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các huyện, thành phố, phường, thị trấn đều tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần theo đúng quy định của UBND tỉnh.

Công tác quản lý, sử dụng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được các huyện, thành phố thực hiện đúng quy định. Các xã, phường, thị trấn đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức; bố trí sắp xếp các chức danh đúng theo quy định. UBND 2 huyện Thanh Bình và Tháp Mười đã thực hiện giao kinh phí tự chủ cho các đơn vị hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và kinh phí tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP. UBND xã Tân Mỹ (Thanh Bình) và UBND thị trấn Mỹ An (Tháp Mười) đã xây dựng được dự toán đầu năm và thuyết minh được kinh phí tự chủ và không tự chủ; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước để kiểm soát việc thực hiện.

Bên cạnh những việc làm được, công tác CCHC của các địa phương cũng còn một số hạn chế như kế hoạch CCHC của các xã, phường, thị trấn còn thiếu cụ thể, có nội dung không phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện thực tế. Việc thực hiện cơ chế một cửa còn chưa đưa đầy đủ các lĩnh vực, công việc liên quan đến tổ chức, công dân vào giải quyết theo quy định; chưa xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông đối với việc đăng ký các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, người dân còn phải đến phòng chuyên môn để giải quyết các thủ tục sau khi đăng ký kinh doanh. Còn tình trạng quy chế phối hợp giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa được cập nhật đầy đủ các quy định mới của pháp luật.

Để thực hiện tốt hơn công tác CCHC trong thời gian tới, các địa phương cần khắc phục những hạn chế tồn tại; thực hiện bố trí, sử dụng cán bộ, công chức chuyên trách phù hợp chuyên ngành đào tạo; các phòng chuyên môn cấp huyện thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn cho cán bộ đảm nhiệm công tác tại các xã, phường, thị trấn trực thuộc. Cấp huyện cần thực hiện cơ chế một cửa đối với tất cả các lĩnh vực theo quy định và xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền cấp huyện. Đồng thời, cần áp dụng phần mềm một cửa điện tử đối với tất cả các lĩnh vực, công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bên cạnh đó, cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân và chậm khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra qua các đợt kiểm tra trước đây. Các sở, ngành tỉnh cần tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã nắm vững các quy định chuyên môn, cập nhật quy định mới của pháp luật để thực hiện tốt công tác CCHC.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn