Tiếp tục tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương

Cập nhật ngày: 30/09/2019 05:51:36

Vừa qua, tại huyện Cao Lãnh, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý III và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Trong quý III năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng và những nội dung cơ bản của Cương lĩnh, một số Quy định của Đảng với tinh thần nghiêm túc. Ý thức nghiên cứu, học tập nghị quyết của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các Trung tâm, BTG đã chủ động phân công giảng viên, báo cáo viên đảm nhận bài giảng các chương trình mới để có thời gian nghiên cứu, biên soạn bài giảng giúp người học dễ tiếp thu... Công tác mở lớp ở các Trung tâm và BTG có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn đạt và vượt kế hoạch đề ra; đã mở được 210 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thông tin thời sự với hơn 25.000 lượt học viên tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biết - Tỉnh ủy viên/Phó Trưởng ban Thường trực BTG Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, BTG cấp huyện và tương đương tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ban hành trong năm 2019; tổ chức thông tin thời sự chính trị cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trung tâm và BTG (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức mở lớp theo kế hoạch năm 2019; chủ động xây dựng kế hoạch hoặc lịch trình hóa công việc năm 2020. Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng giúp lãnh đạo Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; hướng dẫn học tập, quán triệt Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020.

Thành Sơn

Gửi bình luận của bạn