Bế giảng lớp Trung cấp Trưởng Công an xã

Cập nhật ngày: 08/10/2012 07:17:43

Ngày 5/10/2012, Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Trưởng Công an xã (hệ vừa làm vừa học) niên khóa 2010 – 2012 cho 99 học viên chuyên ngành Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở.

Khóa học được đào tạo theo chương trình hệ chuẩn của Bộ Công an với mục tiêu đào tạo cán bộ, chiến sỹ có trình độ trung cấp Cảnh sát nhân dân vững về chính trị, giỏi về pháp luật, thành thạo về nghiệp vụ, có sức khỏe tốt phục vụ lâu dài trong ngành Công an, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh - trật tự trong tình hình mới.

Lê Hiếu

Gửi bình luận của bạn