Đại hội đại biểu đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp nhiệm kỳ 2012-2014

Cập nhật ngày: 15/06/2012 07:57:10

Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2012-2014, tổng số 83 đại biểu tham dự.

Mục tiêu của Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp Nhiệm kỳ 2012-2014 là: Tất cả ĐVTN được học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi ĐVTN phải thực hiện ít nhất một công trình thanh niên, ĐVTN không vi phạm pháp luật, không vi phạm Luật An toàn giao thông và các tệ nạn xã hội khác.

Trong nhiệm kỳ phấn đấu rèn luyện, bồi dưỡng giới thiệu 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có ít nhất 10 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đặc biệt, ĐVTN Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp góp sức phát triển công ty. Đại hội bầu BCH gồm 7 đồng chí, BCH bầu đồng chí Lê Duy Khánh giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp nhiệm kỳ 2012-2014.

Bá Thảo

Gửi bình luận của bạn