Kiểm tra toàn diện công tác quốc phòng năm 2012

Cập nhật ngày: 22/10/2012 09:40:05

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vừa hoàn hành đợt kiểm tra công tác quốc phòng – quân sự địa phương năm 2012 đối với Ban chỉ huy quân sự 12, huyện, thị, thành và các cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra tiến hành toàn diện trên 4 mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; trong đó chú trọng đến vai trò làm tham mưu cho cấp ủy - chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; việc thực hiện nhiệm vụ ở Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, đặc biệt là đảm bảo quân số trực, trình độ chỉ huy, quản lý, huấn luyện dân quân.


Kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn 320

Kết quả nổi bật là có nhiều đơn vị từ thứ hạng thấp, năm nay vươn lên tốp dẫn đầu như: Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình, Ban chỉ huy quân sự thị xã Hồng Ngự, Ban chỉ huy quân sự huyện Lai Vung. Ngoài việc chấm điểm xếp hạng để tạo phong trào thi đua giữa các đơn vị, đợt kiểm tra còn kịp thời khắc phục những hạn chế nhằm làm chuyển biến hơn nữa quá trình thực hiện công tác quốc phòng - quân sự địa phương trong những năm tiếp theo.

Thanh Lạc

Gửi bình luận của bạn