Vai trò của cấp ủy đảng trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 22/10/2012 06:42:03

Hiện nay xã Vĩnh Thạnh (Lấp Vò) đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là xã điểm đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp đạt số tiêu chí cao nhất. Để đạt được các tiêu chí đó, xã Vĩnh Thạnh xác định vai trò của cấp ủy đảng làm khâu đột phá.


Nhà ở của người dân được xây dựng khang trang

Ý Đảng lòng dân

Được tỉnh chọn làm xã điểm, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đến nay, xã Vĩnh Thạnh đạt 14 tiêu chí gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, thủy lợi, điện, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội. Từ đó, diện mạo của địa phương thay đổi đáng kể, nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên; hệ thống giao thông cầu, đường liên xã, liên ấp; đời sống của người dân có nhiều khởi sắc.

Đặc thù là một xã thuần nông, chủ yếu là cây lúa, hàng năm xã duy trì diện tích sản xuất nông nghiệp 2.100ha, tăng cường sản xuất vụ 3, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh công tác đào tào nghề lao động nông thôn, mở rộng làng nghề đan đát và đan bội; có 2 hợp tác xã (HTX), trong đó HTX số 1 được Liên minh HTX tỉnh chọn nằm trong nhóm SCC Thụy Điển;... góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 21 triệu đồng/người/năm.

Qua vận động của cấp ủy, chính quyền trong việc huy động sức dân chung tay xây dựng NTM, đa số người dân đều đồng tình với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân tự nguyện đóng góp với số tiền 458.447.000 đồng để đổ đá đường giao thông có chiều dài 42km và tu sửa cầu; HTX số 1 vận động nông dân nạo vét 12 kênh thủy lợi nội đồng, chiều dài 12km; người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp nhân lực, vật lực làm cầu, đường, thắp sáng đường quê,... Gần đây nhất tuyến đường rạch Đất Sét Nhỏ, UBND xã cùng với hơn 90 hộ dân ấp Hòa Thuận thực hiện đan hóa với chiều dài 2,3km, tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 2 tỷ đồng, hiến 4.600m2 và 6.468 ngày công lao động.

Kết quả trên thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và được xác định là khâu đột phá, cũng như sự đoàn kết nhất trí cao trong hệ thống chính trị từ xã đến ấp và người dân. Trong đó, sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng, người dân hiểu được khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, chính họ là người hưởng thụ.

Tổ chức thực hiện đồng bộ

Từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng NTM và quyết định thành lập Ban chỉ đạo; UBND xã ra quyết định thành lập Ban quan lý, Ban phát triển ấp, các tiểu ban phụ trách từng lĩnh vực của 19 tiêu chí. Ban quản lý xã phối hợp với các ngành chức năng huyện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Quá trình thực hiện, hàng quý tổ chức họp đánh giá sơ kết, từ đó rút kinh nghiệm, tìm ra hướng khắc phục kịp thời.

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể, thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt chi, tổ hội thực hiện công tác tuyên truyền về xây dựng NTM. Bên cạnh đó, Đảng ủy ra quyết định thành lập tiểu ban tuyên truyền, giao cho đồng chí Trưởng Khối vận, Chủ tịch MTTQ làm Trưởng tiểu ban; các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức tham gia tích cực với chính quyền địa phương cùng chung tay xây dựng NTM.

Trong năm 2012, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt thêm 3 tiêu chí (trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập), nâng tổng số các tiêu chí đạt được là 17/19. Để hoàn thành đạt các tiêu chí, xã Vĩnh Thạnh xác định vai trò chỉ đạo của Đảng ủy có ý nghĩa quan trọng, giúp xã hoàn thành sớm các tiêu chí xây dựng NTM. Ông Huỳnh Văn Vẹn - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh cho biết: “Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh luôn tập trung chỉ đạo, tổ chức phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp để đến năm 2013 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM”.

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn