Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW4

Cập nhật ngày: 25/10/2012 19:51:37

Ngày 25/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Vĩnh Tân phát biểu
tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình của Đảng ủy Quân sự (ảnh: T.Lạc)

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ủy - Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo 3 vấn đề về: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện qui định những điều đảng viên không được làm; thực hiện nguyên tắc cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định: hội nghị kiểm điểm lần này là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tạo chuyển biến về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của của cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang tỉnh.

Trước đó, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hồng Ngự tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và các cá nhân Ủy viên BTV Huyện ủy theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trong quá trình kiểm điểm, BTV và từng Ủy viên BTV Huyện ủy Hồng Ngự nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế về sự lãnh đạo điều hành của BTV Huyện ủy. Từ đó, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nhằm đề ra giải pháp khắc phục phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao.

T.Lạc - D.Chinh

Gửi bình luận của bạn