Vai trò của Chi bộ Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Thành

Cập nhật ngày: 24/10/2012 06:27:53

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, những năm qua, Đảng bộ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình đã lãnh đạo cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Chi bộ các ấp trong xã đã kịp thời quán triệt, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí, bước đầu đạt những kết quả đáng khích lệ.

Ấp Bình Hòa, xã Bình Thành có diện tích đất sản xuất nông nghiệp 561ha, ngành nghề của người dân chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Sau khi tiếp nhận chủ trương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Chi bộ ấp kịp thời quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm và cùng chung tay xây dựng NTM”.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã thành lập Ban phát triển ấp gồm 10 người. Nhiệm vụ của Ban phát triển ấp là phối hợp tích cực với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng, nắm rõ hơn về nội dung của chương trình xây dựng NTM để thực hiện. Nhờ thông suốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là thông suốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nên người dân tự bàn bạc, thực hiện những phần việc của ấp, của địa phương một cách tự chủ, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Từ đầu năm 2012 đến nay, nhân dân ấp Bình Hòa đã tự nguyện đóng góp trên 100 triệu đồng và hơn 2.000 ngày công để làm đường nông thôn, với chiều dài 3km. Đặc biệt trong thực hiện vận động xây dựng NTM, ấp đã vận động 10 hộ gia đình hiến đất để làm đường. Ngoài ra, ấp còn vận động nhân dân bắc mới cây cầu kênh 2/9, dài 24m, rộng 1,6m, tổng kinh phí 52 triệu đồng.

Ở ấp Bình Trung, sau khi Chi bộ ấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về nội dung, tính chất của việc xây dựng NTM, người dân đã tình nguyện tham gia hiến cây, hiến đất và ngày công lao động để làm đường giao thông.

Trong đó, có 101 hộ hiến đất với diện tích 2.200m, 500 cây xoài, mít và nhà ở mà không đòi hỏi việc bồi thường. Ngoài ra, một trong những thành công được đánh giá khá cao trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại ấp Bình Trung là phát triển sản xuất gắn với nâng cao thu nhập.

Anh Trần Văn Đương - Bí thư Chi bộ ấp Bình Trung cho biết: “Sau khi có chủ trương xây dựng xã NTM, Chi bộ ấp đã đề ra phương hướng, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Ban công tác Mặt trận của ấp cũng như các ban, ngành, đoàn thể, tập trung vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí về lộ làng”.

Những kết quả bước đầu mà Bình Thành đạt được khẳng định vai trò của Chi bộ Đảng tại cơ sở. Đây cũng là cơ sở quan trọng để mỗi đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, nâng cao vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân xây dựng NTM, góp phần đưa xã Bình Thành sớm thực hiện thành công xã NTM, xứng đáng với vai trò là xã điểm trong xây dựng NTM của huyện Thanh Bình.

Lê Văn Thơm

Gửi bình luận của bạn