Huyện ủy Châu Thành
Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

Cập nhật ngày: 24/10/2012 06:28:00

Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 47 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa việc lãnh, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch chương trình hành động, xác định đây là nhiệm vụ nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, người dân có chuyển biến tích cực, ý thức hơn trong việc sinh con theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, người dân biết chú trọng chăm sóc sức khỏe bản thân, sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Chính sách DS-KHHGĐ đã mang lại kết quả tích cực. Tổng số các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại từ 73,88% (năm 2005) tăng lên 76,98% vào cuối năm 2011; tỷ suất sinh thô từ 12,84‰ giảm xuống còn 11,79‰; tỷ lệ dân số tự nhiên từ 0,93% giảm xuống còn 0,79%; tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 4,21% giảm xuống còn 3,19%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi từ 17,20% giảm xuống còn 12,13%.

Thời gian qua, công tác truyền thông về DS-KHHGĐ thường xuyên được triển khai trong nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền nên thu hút nhiều đối tượng tham gia. Các chương trình sinh hoạt ngoại khóa về giáo dục sinh sản vị thành niên, giáo dục dân số học đường... cũng được triển khai thực hiện. Song song đó, hệ thống các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được tăng cường từ tuyến cơ sở đến huyện, hiện có 100% trạm y tế cơ sở có nữ hộ sinh, đảm bảo yêu cầu thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn.

Hướng tới, Huyện ủy Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, xem đây là nội dung quan trọng trong chương trình hành động của các cấp ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục DS-KHHGĐ; mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; cán bộ, đảng viên có ý thức đi đầu, gương mẫu làm nòng cốt trong việc thực hiện chính sách dân số; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ...

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn