Hội nghị lần thứ 25 Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX

Cập nhật ngày: 24/10/2012 14:41:13

Ngày 23/10/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành Hội nghị lần thứ 25. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Luật, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, T79 TP HCM. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy giữa hai lần Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo tiến độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ đã cho ý kiến về một số vấn đề: Công tác tổ chức, cán bộ; Giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn Tỉnh; Chủ trương đầu tư dự án sản xuất collagen thủy phân, gelatin từ da cá tra của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Collagen 5; Dự án Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại du lịch Đồng Tháp Mười; Việc hỗ trợ kinh phí xây nhà làm việc cho tỉnh đội Puasat, Campuchia.

Ngoài ra, Hội nghị còn cho ý kiến về các văn bản dự thảo: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khoá IX; Thông báo kết quả giám sát theo chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khoá IX đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự, Tân Hồng; Thông báo kết quả giám sát theo chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa IX đối với Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự, Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung.

Hoài NgọcGửi bình luận của bạn