Tổng doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 24.156 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 22/10/2012 09:40:55

Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 10 diễn ra vào ngày 19/10/2012 cho thấy, tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực nhờ tác động từ những chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.


Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu
 có chuyển biến tích cực

Trong quý 3 năm 2012, tổng doanh thu toàn Khối doanh nghiệp ước đạt 8.034 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 253 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng của năm 2012, tổng doanh thu toàn Khối doanh nghiệp ước đạt 24.156 tỷ đồng (tăng 18,85%) so với cùng kỳ năm 2011), lợi nhuận 723 tỷ đồng (tăng 17,75%) so với cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện, từng bước đi vào chiều sâu. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết số 12 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch năm 2012; thành lập 3 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân; tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn