Đảng bộ xã Mỹ Đông
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên

Cập nhật ngày: 24/10/2012 06:28:18

Hàng năm, Đảng bộ xã Mỹ Đông (Tháp Mười) đưa nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ chức Đoàn, Hội vào Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên tại địa phương. Trong các kỳ họp của tổ chức Đoàn, Hội đều có sự tham gia của Thường vụ Đảng ủy, Chi ủy phụ trách nên kịp thời chỉ đạo các vấn đề có liên quan đến thanh niên. Kết quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm.


Đoàn viên, thanh niên cùng thanh niên tình nguyện Trường Đại học
Bách khoa TP.HCM tham gia làm đường nông thôn

Đảng ủy, UBND xã đã mạnh dạn giao cho tổ chức Đoàn, Hội đảm nhận nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội như: Chương trình nhận vốn ủy thác của hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội, giải quyết việc làm, tiếp nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi cho thanh niên thông qua các mô hình cụ thể (chăn nuôi ếch, nuôi gà, tổ hợp tác nông vụ, tổ sạ lúa theo hàng), thu hút hàng trăm thanh niên tham gia nhằm từng bước nâng cao đời sống, phát triển kinh tế hộ trong thanh niên.

Song song đó, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương như: tu sửa cầu đường nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng nhà nhân ái, tham gia chống lũ... Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Đông cùng với thanh niên tình nguyện Trường Đại học Bách khoa TP.HCM thực hiện Chiến dịch “Mùa hè xanh” từ năm 2010-2012 với nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của thanh niên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại một xã nông thôn mới.

Trong 5 năm (2007-2012), nhờ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác thanh niên tại địa phương, qua đó tập hợp trên 80% đoàn viên, thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội; giới thiệu và kết nạp 56 đoàn viên, thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng; Xã đoàn Mỹ Đông nhiều năm liền được huyện, tỉnh tuyên dương khen thưởng là đơn vị vững mạnh.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn