Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4

Cập nhật ngày: 23/10/2012 14:57:18

Ngày 22/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình Ủy ban và thành viên UBKT Tỉnh ủy theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các đồng chí Lê Vĩnh Tân-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Nguyễn Thanh Sơn-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương VII, Cơ quan UBKT Trung ương đến dự.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Vĩnh Tân phát hiểu tại Hội nghị
kiểm điểm tự phê bình, phê bình của UBKT Tỉnh ủy theo Nghị quyết TW4

UBKT Tỉnh ủy đã lấy ý kiến của các tổ chức, cơ quan, cá nhân nguyên là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy qua các thời kỳ góp ý kiểm điểm đối với Ủy ban và thành viên UBKT Tỉnh ủy và tổng hợp, tập hợp đầy đủ ý kiến của các tổ chức, cơ quan và cá nhân theo đúng hướng dẫn. Từ tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, UBKT Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ủy ban và báo cáo tiếp thu, giải trình một cách nghiêm túc, cầu thị ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp kiểm điểm đối với UBKT Tỉnh ủy.

Công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình đúng với 3 nội dung được nêu trong Nghị quyết 12-NQ/TW, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới; việc kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, không xuề xòa, nể nang, trên tinh thần xây dựng nhằm giúp cho Ủy ban và thành viên UBKT Tỉnh uỷ thấy được những hạn chế, khuyết điểm mà tiếp thu nghiêm túc để có lộ trình khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn