Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)

Cập nhật ngày: 25/10/2012 19:51:55

Ngày 24/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị cán bộ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) cho các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; Trưởng, phó các ban và cơ quan Tỉnh ủy; Trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư huyện, thị, thành, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Hội nghị cán bộ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)

Các đại biểu tham dự hội nghị nghe Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 về các báo cáo, đề án như: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Tỉnh sẽ tiếp tục phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn